vortex energie

*3) Foto Vortex Energy Polarity Balance.jpg

Vortex energie is de blauwdruk van ons lichaam. Pulsors ondersteunen ons lichaam deze blauwdruk te herstellen.

De Menselijke Energiesystemen

in het menselijk lichaam zijn er diverse energiesystemen, zoals het elektrische-, magnetische- en vibrerende systeem, de bloedsomloop, het zenuwstelsel, de acupunctuur- meridianen, de reflexpunten en de proportionele systemen. Maar het belangrijkste en meest elementaire systeem is het primaire vortex-energie-polariteitssysteem. Steeds wanneer dit systeem in de war raakt, laat staan wanneer het omgekeerd wordt, ondervinden alle andere energiesystemen daarvan een negatieve invloed. Daardoor wordt de natuurlijke stroom van zelf-genezende krachten die in elk menselijk energiesysteem ingebouwd zijn, geblokkeerd.

Wat is Vortexpolariteit in de ruimte?

Energie is beweging; er zijn drie basisbewegingen in de ruimte: een heen en weer gaande lineaire beweging, de spiraalvormige, rechtsomdraaiende of positieve beweging van deeltjes of krachten en tenslotte een soortgelijke linksomdraaiende of negatieve beweging. In subatomaire toestand bestaat materie uit zachte deeltjes die zich in alle richtingen bewegen. Als men echter gebruik maakt van bewuste intelligentie of externe elektromagnetische krachtenvelden, gaan deze subatomaire deeltjes rechtsom of linksom draaien.


Wat is positieve en negatieve vortex-energie polariteit?


Wat is positieve, rechtsomdraaiende beweging?

Als subatomaire deeltjes rechtsom draaien, ontstaat er een middelpuntzoekende vortex-spiraal die comprimerend werkt, waardoor warmte, licht en dus leven, ontstaan. Als een kegel rechtsom draait, worden krachten van de rand van de kegel naar de top gebracht, die een verdichting ten gevolge heeft, waardoor lucht of andere ijle gassen vloeibaar kunnen worden; ook kan fysieke materie in het zichtbare spectrum ontstaan; materialisatie. Dit scheppingsproces, dat aangeeft hoe genezende krachten werken en wat leven in zijn algemeenheid is, wordt positieve vortex-polariteit genoemd.


Wat is negatieve, linksomdraaiende beweging?

Hiervan is sprake als subatomaire deeltjes linksom draaien, waardoor een middelpuntvliedende kracht ontstaat. De energie wordt dan verstrooid vanuit het centrum van het krachtenveld naar de rand. Dit gebeurt in de vorm van straling die negatieve energie in de omgeving brengt. Dit is een degeneratieproces dat leidt tot afbraak en dood. Het heet negatieve vortex-polariteit.

Steeds wanneer de draaiende beweging (die aan te tonen is met behulp van een spintester) rechtsom is, noemen we deze positief. We noemen de linksom-draaiende beweging negatief.

Rechtsom-middelpuntzoekende kracht geeft verdichting, warmte, licht en leven. Daarom heet deze Positief.

Linksom-middelpuntvliedende kracht geeft uitdijing, afbraak, degeneratie en dood. Daarom heet deze Negatief.


Positieve en negatieve vortex-energiestroom

De gezondheid en het welzijn van de mens zijn afhankelijk van de harmonieuze stroom van diverse energieplasma's uit de hogere centra naar de lagere centra (ook wel octaven genoemd). Energie stroomt van een hoog naar een laag elektrisch potentieel, zoals water van een berg naar een dal stroomt.

In het Oosten heten deze twee tegenovergestelde punten of toestanden Yin (negatief, de Maan, het vrouwelijke, basisch, de astrale wereld, koelte en water) en Yang (positief, de Zon, het mannelijke, zuur, de fysieke wereld, warmte en vuur).


De elektrische velden van het lichaam

De elektrische velden van het lichaam vallen niet samen met de vortex-energievelden. Het gaat hier om verschillende zaken, met verschillende kenmerken en polariteiten. Er zijn vele middelen op de markt die ontwikkeld zijn om de elektrische velden van het lichaam te beïnvloeden. Deze middelen hebben geen invloed op de pulserende vortex-levenskracht-energievelden. Verwar de vortex-polariteit niet met de elektrische polariteit.

In de polariteit van een elektrisch potentieel draaien de negatieve ionen rechtsom; daarom worden zij positief genoemd. De positieve ionen draaien linksom; daarom worden zij negatief genoemd. Kortom: elektrische polariteit is precies tegengesteld aan vortex-polariteit.


De drie basiscircuits van primaire energie

In het menselijk lichaam zijn drie basiscircuits van primaire energie: het linkercircuit, het rechtercircuit en het middencircuit.

Linkercircuit: Alle circuits aan de linkerkant zijn positief, met uitzondering van het miltcentrum, dat negatief is.

Rechtercircuit: Alle circuits aan de rechterkant zijn negatief, met uitzondering van het levercentrum, dat positief is. De polariteit van het linker- en rechtercircuit is gelijk bij alle mensen, of het nu mannen of vrouwen, linkshandigen of rechtshandigen betreft.

Middencircuit: Het middencircuit bestaat uit zes belangrijke energiecentra: het bekken-, navel-, zonnevlecht-, hart-, keel- en kruincentrum. De polariteit van deze centra wisselt als volgt: bij mannen is het bekkencentrum positief, het navelcentrum negatief, de zonnevlecht positief, het hart negatief, de keel positief en de kruin negatief. Bij vrouwen is de polariteit van het middencircuit juist andersom, d.w.z. het bekkencentrum is negatief, het navelcentrum positief, enz. Dit middencircuit is verantwoordelijk voor het onderscheid tussen de geslachten.


Beïnvloeding van de beweging van de primaire vortex-energie

Echte ontspanning en goede gezondheid zijn alleen te vinden in het gebied boven het oogcentrum, bij de pijnappelklier. Naarmate je energie dichter naar dit centrum schuift, voelt je een meer rust en welzijn en een enorm diepe neuromusculaire ontspanning op je neerdalen. Het is precies het relaxte gevoel dat je krijgt als je een berg aan het beklimmen bent en de top begint te naderen.

Daarom moet het bewustzijn van onze primaire energie gefixeerd en tot rust gebracht worden in het oogcentrum. Zodra dit gebeurd is, wordt het duidelijk waar zich de onbewuste energieblokkades in het totale fysieke lichaam bevinden, waarna deze zich langzaam of snel verwijderen.

Tegelijkertijd zullen de energie-eenheden die over het totale fysieke lichaam verspreid zijn, zich terugtrekken en samenkomen in het oogcentrum, waarbij de schedelspanning toeneemt. Bij het bereiken van deze toestand wordt het lichaam gevoelloos waarbij het zich voegt naar de catatonische toestand van het deltaritme (Pulsor kan het opwekken van deze toestand vergemakkelijken).


De Aura: een vortex energielichaam

Ons lichaam bestaat uit miljarden cellen. Elke cel heeft een positieve pool en een negatieve pool.

Volgens het Taoïsme, een Oosterse filosofie, heten de polen Yin (negatief) en Yang (positief). Elke cel zit vol met bio-elektrisch plasma dat tussen de twee polen vibreert. Deze vibratie zorgt voor een goudgeel licht. Bij de positieve pool wordt roodachtig licht uitgestraald en bij de negatieve pool blauwachtig.

In een enkele cel hebben we daarom het gehele spectrum van de zeven kleuren van het licht. Welnu: als al het licht dat de cellen van het menselijk lichaam uitstralen gemengd wordt, hebben we een fijnstoffelijk energielichaam dat een getrouwe kopie is van het fysiek menselijk lichaam.

Nu we op dit punt gekomen zijn, is het van belang het juiste onderscheid te maken tussen de diverse lichtlichamen. Het bio-elektrisch of etherisch lichaam is enkel het licht dat elke yin/yang cel in het fysieke lichaam uitstraalt. Dit licht wordt zichtbaar als onze emoties alsook de gedachten en energieën van onze geest de kosmische cellen moduleren, waarbij de vibraties van het bio-elektrisch plasma van deze cellen omgebogen worden in hun kleurenspectra.

Diverse combinaties van gedachten en emoties raken en moduleren verschillende frequenties van het spectrum, waardoor op verschillende plaatsen in het lichaam een concentratie van regenboogkleuren ontstaat.

Deze komen uiteindelijk in een evenwichtige mengeling van kleuren terecht, die bekend staat als onze aura, ook wel het mentaal- of auralichaam genoemd.


Neem contact op voor meer informatie en prijzen

Naam *
Naam