Natuurlijke straling uit de aarde (geopatische belasting)

Screen Shot 2019-07-12 at 12.23.08.png

In een straling vrije woning kunnen wij veel beter uitrusten. Ons immuunsysteem krijgt veel meer energie om allerlei onaangenaamheden te bestrijden. We gaan met meer energie naar bed. Het lichaam kan zich gedurende de nachtrust weer helemaal opladen.

Geopathie is een verzamelnaam voor alles, wat onder de aardbodem aan (natuurlijke) processen aanwezig is. Het zijn negatieve stoorzones met meetbare trillingen van 0 tot 100 Hz (trillingen per seconde). Deze trillingen storen de natuurlijke trillingen van ons lichaam.

Dat kan dan tot klachten leiden.

Het is reeds duizenden jaren bekend, dat er plaatsgebonden stralingen zijn, die "geopahische stoorzones" genoemd worden. Sensibele mensen kunnen ze zonder hulpmiddelen voelen. Voor het vinden en aantonen van deze stoorzones gebruikt men meestal een wichelroede of een pendel (de Acu-Pulsor is daar ook heel geschikt
voor).

De wichelroedelopers maken onderscheid tussen verschillende stralingssoorten van
deze "aardstraling":

 1. Wateraders

 2. Hartmann- netwerkpunten (of ook globaalnet-punten)

 3. Benker- straling (iedere 5e Hartmann- lijn)

 4. Curry- netwerkpunten

 5. Aardbreuken

 6. Verschuivingen

Er zijn nog meer stralingssoorten, maar dit zijn de belangrijkste met betrekking tot geopatische stoor zones. Ze onderscheiden zich in intensiteit en werking op mensen, dieren en planten.

Als er meerdere van deze stoor factoren op een plaats te vinden zijn, zal de schadelijke stralingswerking met een veelvoud hoger liggen.

Wanneer echter ons bed op een stralingsbelaste plek staat, dan kan het gebeuren, dat we ´s morgens niet uitgerust zijn. Het lichaam is dan de hele nacht bezig geweest om
trillingen, die niet in het lichaam thuishoren, te bestrijden. Op den duur wordt ons immuunsysteem verzwakt.

Baby’s proberen instinctief, dergelijke stoor zones te ontwijken; ze liggen ´s morgens bijvoorbeeld dwars in hun bedje, heel anders, als dat men ze er ´s avonds had ingelegd.

Ook bij kinderen is dit heel goed waar te nemen, bijv. in de school, ze worden hyperactief of uiterst traag. Straling beïnvloedt het leervermogen.


Wat kunnen we tegen natuurlijke (geopatische) straling doen?

Wanneer enigszins mogelijk, dient men allereerst dergelijke plaatsgebonden stoorstralingen uit te wijken, bijv. doordat men het bed of de werkplek verplaatst naar een onbelaste plek.

De inwerking van geopatische straling door wateraders, holle ruimtes, scheuren en breuken in de aardbodem (aardstralen), globale netwerklijnen, o.a. Hartmann- lijnen en Curry- lijnen, kan ook met behulp van Pulsoren worden geneutraliseerd.


Elektrosmog als "neveninvloed" van de technologische evolutie

Buiten de voordien genoemde geopatische straling waren er voor onze voorvaderen nog andere schadelijke natuur-stralingen zoals radioactiviteit en radongas, maar ook soorten, waaraan men zich sinds miljoenen jaren gewoon was, en die ook belangrijk zijn voor het leven, bijv.. het aardmagnetische veld, het zich veranderende
elektrische gelijkveld bij onweer en föhn, de straling van de terren of de sferics: magnetische impulsen, veroorzaakt door micro-onweer in de bovenste atmosfeer.

Tegenwoordig ziet dat er heel anders uit: Elektromagnetische milieuvervuiling!

Bij "Elektrosmog" gaat het om "nevenwerkingen" van de technologie. 
Sinds het einde van de 19e eeuw zijn door de toenemende technologie milieubelastingen ontstaan, waaraan de mens en natuur zich niet sinds miljoenen jaren konden aanpassen.

Tot Elektrosmog behoren de technisch opgewekte elektrische, magnetische en elektromagnetische velden en golven, alsmede laag- en hoogfrequente als ook statische:


 1. Elektrische wisselvelden (laagfrequent), fysische werking van elektrische wisselspanning, die bij netaansluiting in leidingen van de huisinstallatie en apparaten optreedt (ook wanneer geen stroom vloeit).

 2. Magnetische wisselvelden (laagfrequent), fysische werking van elektrische wisselstroomvloeiing in ingeschakelde verbruikers, leidingen van de huisinstallatie, apparaten, transformatoren, netdelen, elektrische aardkabels, hoogspanningsleidingen, elektrisch spoor...

 3. 3. Elektromagnetische golven (hoogfrequent), straling van zenders zoals bv. mobiele telefonie, TV, radio, radar, militair, DECT- draadloze telefoons,... evenals enkele keuken-, speel- en kantoorapparatuur.

 4. Elektrische gelijkvelden (elektrostatisch) fysische werking van hoge gelijkspannings-opladingen door beeldschermen, synthetische vezels zoals tapijten en gordijnen en kunststof oppervlakken als lakken of fineer.

 5. Magnetische gelijkvelden (magnetostatisch) Anomaliën van natuurlijke aardmagneetvelden, veroorzaakt door gelijkstroom van trams of zonnepanelen, luidsprekermagneten en van gemagnetiseerde metalen, doorgaans veelal staal.


Elektromagnetisch Spektrum:

Screen Shot 2019-07-12 at 12.23.22.png

Behalve de "Elektrosmog" zijn er nog meer technisch veroorzaakende omgevingsinvloeden, die de gezondheid kwaad kunnen doen, waarbij Elektrosmog meer wordt, vooral elektromagnetische golven, veroorzaakt door de communicatie techniek.


Werkingen van elektrosmog

Het natuurlijke aardmagnetische veld, waarin wij leven, is een gelijkveld, met noord- en zuidpool en wordt door een trilling van 7,83 Hz bedekt. Deze wordt ook wel Schumann- resonantie genoemd.

Onze basis- trilling is ook 7,83 Hz. De aarde synchroniseert aldus ons lichaam en stuurt ons met de juiste frequentie aan, opdat we niet uit de pas geraken.

Speciaal in de steden kunnen we deze Schumann- golven niet meer waarnemen.

Wanneer we echter in het bos gaan wandelen, kunnen we ons organisme weer "voltanken".

Niet-natuurlijke "Elektrosmog"-velden worden veroorzaakt door alle elektrische apparaten en leidingen, die bijv. met 230 Volt /50Hz gevoed worden. Hier gaat het overwegend om magnetische wisselvelden met veel hogere trillingsfrequenties dan die,
welke in de natuur voorkomen.

Alles wat we op een stopcontact aansluiten, veroorzaakt dus elektrosmog. Zelfs een stopcontact of leiding, waaraan niets is aangesloten, straalt een schadelijke trilling uit (aantoonbaar met de Acu-Pulsor). Deze stoor velden zijn vele malen krachtiger dan het natuurlijke aardmagnetische veld en zijn ook niet in kwaliteit
met deze vergelijkbaar.

Elektrische apparaten zoals TV’s, computers, verlichting, stofzuigers enz. Vervuilen het aardmagneetveld, doordat zij een veld van 230 Volt /50 Hz opbouwen, dat vele malen hoger is, dan het natuurlijke veld van de aarde. Deze apparaten beïnvloeden
daardoor ook weer de elektromagnetische klok van ons lichaam. Het slechte functioneren van onze elektromagnetische klok kan verschillende hinderlijke kwalen veroorzaken.


Beeldschermstraling van TV en Computer

Neutraliseer de negatieve uitstraling van uw beeldscherm. Een TV of PC heeft twee soorten van straling, daar hij werkt met stroom en spanning en produceert daardoor elektrosmog.

Daarenboven heeft hij nog een andere straling, welke van het beeldscherm komt. In de beeldbuis is een elektronenkanon, die voor de beeldopbouw benodigd wordt. Deze straling brengt het lichaam geheel uit balans, wat dan ook door veel computergebruikers met een reeks klachten wordt aangegeven. De straling, welke van uw beeldscherm komt (bv. 99,5 Hz) heeft een onrust makende werking.

Uw TV, computer en zelfs uw radiowekker maken een straling, die o.a. vermoeidheid, depressie, brandende ogen, hoofdpijn, hartritmestoornissen, etc. kan veroorzaken.


De oplossing van het elektromagnetische vervuilingsprobleem

Daar de elektromagnetische "Smog" alle biologische energiesystemen beïnvloedt, doordat hij de natuurlijke Vortex- polariteiten desoriënteert, heeft research naar een oplossing voor de ontwikkeling van een speciaal instrument geleid: De Pulsor.

Pulsoren zijn op een speciale manier samengesteld, zodat ze ervoor zorgen, dat de Bio- energievelden niet door de elektrische velden in de omgeving verstoord kunnen raken. Ze beschermen en transformeren de vortex-energie-polariteiten van energiesystemen. Pulsors balanceren de Vortex- polariteit en als versterken het bioplasma (de aura). Hij zorgt voor een constante stroom van levenskracht (fijnstoffelijke energie) naar alle delen van de bio fysische componenten van de drie energiesystemen namelijk het mentale of het ego- energieveld, het emotionele of astrale en het fysische of etherische.

Een bescherming kan daaruit bestaan, dat Pulsoren op het lichaam gedragen worden, alsook in de harmonisering van de woon- en levensomgeving door toepassing van VEF-
filters en door het plaatsen van Pulsoren op bepaalde plaatsen in het huis.

Een lichaam, dat door ziekmakende straling belast is, moet, nadat de externe storing (straling) tot een minimum gereduceerd werd, kompleet ontstoord worden. Het harmoniseren van de energiestromen van het lichaam geschiedt met behulp van een
Pulsorbehandeling en door andere (natuurlijke) therapiën, middelen en natuurlijke
leefwijze.


Neem contact op voor meer informatie en prijzen

Naam *
Naam