Pulsor® Balance behandeling

_5)C.Foto Pulsor Balance Behandeling copy.jpg

Pulsors bevatten gereinigde kristallen met natuurlijke trillingen waaruit je lichaam ook is opgebouwd. Indien er in je lichaam spanningen zijn opgebouwd kunnen deze door Pulsors in balans worden gebracht.

Pulsor® Balance behandeling is een eenvoudige en snelle methode om lichaam en geest in korte tijd diep te ontspannen.

Pulsor® Balance
30 minuten 
Gedurende 30 minuten lig je op een behandeltafel met diverse Pulsors op en rond je lichaam geplaatst volgens een vast patroon.

De subjectieve ervaring van een Pulsor® Balance behandeling is vrijwel altijd een diepe ontspanning van zenuw- en spierweefsel, waardoor herstel plaats blijft vinden lang nadat de Pulsors verwijderd zijn. Men voelt zich in alle opzichten gevoed en verwarmd.

Pulsor® Balance 60 minuten 
Gedurende 60 minuten worden de Pulsors volgens een persoonlijk uitgeteste legging geplaatst. De afstemming van het plaatsen en eraf halen van Pulsors wordt getest d.m.v. een Acu-Pulsor vanuit je eigen energieveld. Een Acu-Pulsor registreert de vortex polariteit van je lichaam. Dit geeft de nodige informatie om de juiste Pulsor op de juiste plaats te leggen, te laten liggen of eraf te halen.

Dr. Yao, de ontwikkelaar van Pulsors, werkt op meer fijnstoffelijk innerlijke energieniveaus, waarbij hij gebruik maakt van resonantie i.p.v. toepassing van kracht van buitenaf om gewenste resultaten te bereiken. 

Het resultaat is een fijnstoffelijke behandelwijze waarbij gebruik wordt gemaakt van Pulsors, die automatisch synchroniseren met de lichaamsenergieën, ze versterken en reinigen zoals geen magneet dat vermag, alsook de werking van 'genezende handen'. Wanneer fijnstoffelijke energieën op die manier versterkt worden, komt het zelfhelend vermogen vanzelf op gang. 

Bij een Pulsor® Balance behandeling is ongetwijfeld een interactie van energie tussen de Pulsor® Balance behandelaar en cliënt van grote betekenis, toch is het normaal dat een groot deel van de Pulsor® Balance behandeling passief ondergaan wordt. Pulsors worden op juiste plaatsen gelegd en de Pulsor® Balance behandelaar laat de cliënt liggen nadat hij de Pulsors heeft gearrangeerd en bepaalde handbewegingen heeft uitgevoerd. 

Het is echter ook mogelijk dat hij de Pulsors na verloop van tijd anders legt om specifieke of algemene resultaten te verkrijgen. De Pulsor® Balance behandelaar werkt niet manipulerend, maar handelt naar aanleiding van de informatie die hij via een Acu-Pulsor vanuit de vortex-energie-polariteit van de cliënt aangegeven krijgt.

Op deze wijze kunnen oorzaken van blokkades worden behandeld zonder dat de Pulsor® Balance behandelaar zich laat leiden door “persoonlijke inmenging”. 

Pulsors kunnen heel goed samen met andere behandelvormen en middelen worden toegepast, waardoor deze efficiënter werken. 

De subjectieve ervaring van een Pulsor® Balance behandeling is vrijwel altijd een diepe ontspanning van zenuw- en spierweefsel, waardoor herstel plaats blijft vinden lang nadat de Pulsors verwijderd zijn. Men voelt zich in alle opzichten gevoed en verwarmd.

Regelmatig nemen mensen licht in zichzelf waar in prachtig vloeiende kleuren. 
Omdat ze voor hun werking afhankelijk zijn van natuurlijke energieën, kunnen Pulsors ook gebruikt worden om positieve omgevingsenergie te versterken en negatieve te corrigeren. 

Behandelaars gebruiken ze niet alleen om het effect van hun behandeling te vergroten, maar ook om zich te beschermen tegen negatieve energie die tijdens een behandeling vrij kan komen. 


Neem contact op voor meer informatie OF HET MAKEN VAN EEN AFSPRAAK

Naam *
Naam