Hoe werkt een Pulsor?

Pulsors brengen je lichaam in balans. Ze onderscheiden zich als gezondheidsproduct doordat ze in stressvolle situaties niet afschermend werken maar ze ons eigen energieveld versterken. 

Pulsors kunnen op het lichaam gedragen worden, balansvelden creëren op kantoor en thuis, en ingezet worden als behandeling.

Een Pulsor bestaat uit miljoenen microkristallen, zo ontworpen en bewerkt dat ze energie kunnen resoneren; het zijn ontvangers en uitzenders van energie.

Binnen het energieveld van het lichaam geplaatst, vormen deze kristallen bepaalde geometrische patronen, waarbij ze lichaamsenergieën ontvangen, versterken en opnieuw uitzenden met een vaste eigen pulsering.

Op deze wijze wordt lichaamsenergie twee tot drie maal versterkt, opeenhopingen en verstoringen van energie worden opgelost. Dit geeft lichamelijk - emotioneel en geestelijk grote ontspanning. Vermoeidheid en irritatie van elektronische apparatuur verdwijnt.

Pulsors nemen het overgrote deel van de in ons lichaam aanwezige vrije elektronen op, vooral in contact met elektronische apparatuur, televisie en tijdens het in - en uitschakelen van elektriciteit.

Van vrije elektronen en vrije radicalen of kleine deeltjes van moleculen - vooral als ze geladen zijn - is bekend dat ze schadelijk zijn voor de biochemie van het lichaam en mede verantwoordelijk voor het verouderingsproces. 

Verschillende soorten vervuilers en ioniserende straling zijn ook verantwoordelijk voor vorming van vrije elektronen en vrije radicalen. 

Pulsors verwijderen de lading van de elektronen en zetten ze om in neutrino's. 

Pulsors worden zelf niet geladen, de energie van de lading moet dus op een meer fijnstoffelijk niveau worden opgelost. 

Dr. Yao (de uitvinder van de Pulsors) noemt de Pulsor-microkristallen, 'quasi-' of 'semi-intelligente' kristallen, ze zitten in kleine ‘donuts’ van verschillende dikte en sterkte, met een doorsnede van ongeveer drie á vier centimeter. Daarbij zijn ze ook gecomprimeerd tot hangers en pendels verkrijgbaar. 

Ze kunnen op het lichaam worden gedragen en op verschillende plaatsen in huis geplaatst worden. Bijvoorbeeld op de elektriciteitskast, telefoon, water en gasleiding, alsook op de computer, mobiele telefoon, kopieerapparaat en scanner.

Pulsors zijn een remedie tegen geopathische straling en zendmasten. Als er oefeningen mee gedaan worden ontstaat er een diepe ontspanning. 

Ook kan er met Pulsors behandeld worden. Nu we ons meer bewust zijn van de fijnstoffelijke materie en wij kampen met gigantische milieuproblemen, zijn ze geen luxe. 

*1)Foto Hoe werkt een Pulsor copy.jpg

Pulsors zijn Monopool

Polariteit is een onderscheid in energiepatronen, de onontbeerlijke dualiteit die leidt tot beweging, trilling of stroming. 

Pulsors zijn eenpolige voorwerpen (monopool), in fijnstoffelijke termen gesproken zijn ze helemaal positief, tenzij op specifieke wijze anders gemaakt.  Maar vanwege frequentieverschillen binnen de Pulsors die betrekking hebben op mentaal -, emotionele en fijnstoffelijk-fysieke trillingen is het mogelijk circuits te creëren, precies zoals een +5 volt energie naar een +3 volt niveau stroomt om een evenwicht te creëren. Hoewel beide positief zijn, werkt de +3 volt als negatief ten opzichte van de +5 volt. 

Wat Dr. Yao bedoelt met eenpolig, is dat het effect altijd harmoniserend is, altijd (in termen van waardebepaling) positief. 

Er kan verwarring bestaan over het gebruik van negatief en positief zoals bijvoorbeeld, yin en yang, of als waardebepaling. Als het de bedoeling is dat iets een negatieve polariteit heeft, dan zou het een positieve daad zijn ervoor te zorgen dat dat zo blijft. 

Pulsors vertegenwoordigen de eenvoudigste en krachtigste manier om gebruik te maken van kristallen die ik ooit ben tegengekomen. Dr. Yao heeft een eenvoudige wetenschap en methode uitgewerkt die als uitgangspunt kan dienen, vanaf dat punt wordt eigen intuïtie en ervaring een gids van onschatbare waarde. 

Vanuit fijnstoffelijke energie bezien, maakt de eenpoligheid van Pulsors hen uniek onder op kristallen gebaseerde middelen. Het vermogen om de polariteit van fijnstoffelijke energie te bepalen is onderdeel van de doorbraak die Dr. Yao maakte. 

Als je een nauwkeurige pendel zoals de Acu-Pulsor boven een natuurlijke kristal houdt, tref je normaal gesproken talloze veranderingen in polariteit aan de oppervlakte aan, terwijl het oppervlak van een Pulsor aan alle kanten positief is. 

Pulsors wijken van gangbaar minerale kristallen in die zin dat het niet mogelijk is ze tot een bepaalde trilling te programmeren, zoals veel kristallen die door genezers gebruikt worden. 
Ze zullen fijnstoffelijke energie in banen leiden, harmoniseren en versterken, maar zijn eigen baas!


Neem contact op voor meer informatie en prijzen

Naam *
Naam