CASUS A 

Lorena De Ruyt
Klachten: Dyslexie, problemen met geheugen en concentratie, agressief gedrag.

3 maart 2001
Mijn dochter Lorena, 12 jaar oud, is sinds Juli 2000 onder behandeling met Pulsor® en naar aanleiding hiervan nu de beschrijving van mijn waarneembare ervaringen en positieve resultaten. Lorena werd op 6 jarige leeftijd door een educatieve psycholoog getest. Uit deze test kwam naar voren dat Lorena Dyslexie had en problemen met haar concentratie en geheugen. Een 9 maanden voor deze test verhuisde Lorena met de familie naar Spanje, waar Lorena, samen met haar 2 zusjes, op een Engelstalige Internationale school terechtkwam. Lorena was in het algemeen een verlegen en introvert kind. Ook rond de tijd van deze test begon Lorena zich te kleden en te gedragen als een jongen. Ze speelde alleen met jongens en van meisjes wilde ze op school niets weten. Geen van de familie leden had daar problemen mee. Op school moesten de kinderen een school uniform dragen. Jongens een lange broek en meisjes een rok. Dit werd zo´n probleem voor Lorena, dat ze zelfs wegliep van school i.v.m. dit uniform. Daar er geen enkele medewerking was van de school om dit door middel van de hulp van een kinder psycholoog op te lossen, werd voor Lorena een andere Internationale school gezocht. Om een lang verhaal kort te maken, resultaten bleven uit. Haar manifestatie als een jongen bleef en haar extra lessen i.v.m. de Dyslexie hadden niet de gewenste resultaten. In de jaren op school werd Lorena geaccepteerd zoals ze was en wilde zijn. Ze had veel extra aandacht i.v.m. haar schoolwerk, maar had veel last van agressieve aanvallen, zowel op school als thuis. In 1 geval werd er zelfs overwogen Lorena van school te sturen, toen ze 11 jaar was. Via een vriend van mij ben ik met Remy Draaijer in contact gekomen en meer te weten gekomen over Pulsor®. Remy is in Juli 2000 begonnen met het huis waarin wij wonen te balanceren met Pulsor® en heeft ook Lorena 2 maal behandelt met Pulsor®. Remy heeft mij geleerd om met Pulsor® te behandelen, zodat ik Lorena verder kon behandelen. Tot en met nu heeft Lorena ongeveer 10 behandelingen ondergaan. In Augustus viel het mij op dat Lorena zich lichamelijk begon te ontwikkelen. De ontwikkeling van haar borsten begon op gang te komen. Toen ik er met haar over praatte, was ze veel rustiger over het onderwerp en niet meer agressief, zoals daarvoor. Begin September gingen we een keer winkelen en wat mij opviel was dat Lorena jaloers werd op haar jongere zusje die, voor Lorena’s idee, voor een te groot bedrag aan kleding uitzocht. Ik was verbaasd, doch verheugt dit waar te nemen, daar Lorena voor die tijd zich van deze zaken niet bewust was. Haar opmerkzaamheid werd groter en er kwamen meer emoties los, die dan ook geuit werden. Half September was de vakantie van 10 weken voorbij en kwam Lorena terug op school.Na 2 weken hoorde ik van haar onderwijzeres dat ze met me wilde praten over Lorena. Ze vroeg me of Lorena bijles had gehad in de vakantie. Ze vond dat Lorena zich veel beter kon concentreren in de klas en veel betere medewerking gaf. Ook vond ze dat Lorena minder moeite had om dingen in zich op te nemen. Na nog eens 3 weken vertelde ze mij verheugt dat de positieve verandering in Lorena’s gedrag aanbleef. Lorena krijgt beetje bij beetje meer interesse in haar uiterlijk en draagt haar haar lang, zonder er geïrriteerd over te worden. Soms laat ze me zelfs toe om er vlechten of staartjes in te doen. Ze lakt soms stiekem haar nagels. Ze heeft op school 2 keer geprobeerd om met vlechten naar school te gaan, maar wel nog gepaard met angst om uitgelachen te worden. Dat gebeurde dan ook en nu wil ze het niet meer. Eind Januari heeft Lorena een speciale test ondergaan om te kijken naar leerproblemen. Dit is dezelfde test als zij had op 6 jarige leeftijd en die ze nog een keer had in April 2000. In April bleek ook uit deze test dat Lorena dyslexie had en problemen met geheugen en concentratie.Uit de laatste test van Januari 2001 bleek, dat er GEEN spoor van dyslexie meer te vinden was. Concentratie was VEEL beter en haar langere termijn geheugen was maar iets onder het gemiddelde. Tot zover de waarneembare resultaten van de behandelingen met Pulsor® en de neurovision druppels.

Mevr. M. de Ruyt


CASUS B 

J. T.
Klachten: Ernstige Vermoeidheid, spierpijnen, misselijkheid, darmklachten.

Maart 2001
Je hebt me gevraagd om in het kort mijn ervaringen m.b.t. de Pulsortherapie op papier te zetten. Toen ik in April '96 bij je kwam zat ik al ongeveer 3 jaar thuis met ernstige vermoeidheidsklachten, spierpijnen, misselijkheid, darmklachten en nog meer waarvan ik me gelukkig niet veel meer kan herinneren. Werken kon ik dus al 3 jaar niet meer ( daarvoor had ik een intensieve fulltime baan) en mijn sociale leven was ook ernstig ontwricht. Voordat ik me tot jou wendde had ik het volgende al geprobeerd: 2x onderzoek bij de internist wat tot niets leidde -touch for health therapie -dieettherapie met vitamine preparaten -klassieke homeopathie -elektro-acupunctuur Niets hiervan heeft geholpen. Toen ik bij jou kwam kon ik de 2e keer al resultaat merken. Ik ging niet snel vooruit maar wel iedere keer een stapje. Tijdens de Pulsorbehandelingen kreeg ik dieetadviezen en soms ook homeopathische of natuurlijke geneesmiddelen voorgeschreven. In Juni '98 zijn we met de behandeling gestopt nadat ik ongeveer 15x geweest was. Ik was nog niet voor 100% genezen maar wel dusdanig hersteld dat ik in Januari '98 weer voor 20 uur kon gaan werken terwijl ik ook nog eind Maart '97 was bevallen van mijn eerste dochter. Een duidelijk herstel wat volgens mij alleen aan jouw behandeling toe te schrijven valt. Daar ben ik je nog steeds dankbaar voor.
Het ga je goed,
J. T.


CASUS C 

Mariece Kremers
Klachten: RSI

Hier volgt -op jouw verzoek- een kort verslag over mijn ervaringen met betrekking tot behandeling van mijn RSI klachten. In april 1998 kon ik van de een op de andere dag niet meer pianospelen. Stukken waar ik al maanden mee bezig was en die ik zowat iedere dag doornam, liepen niet meer; met name snelle loopjes, die veelvuldig voorkwamen in stukken van Bach en Mozart, haperden en veroorzaakten pijn; eerst alleen in de rechterhand, later ook in de linker. Gedurende de daarop volgende 13 weken kreeg ik fysiotherapie (voornamelijk warmtekompressen), wat geen enkele verbetering opleverde. Twee haptonomen, waarbij ik achtereenvolgens een aantal sessies volgde, verklaarden beiden dat ik geestelijk volkommen gezond was, en dat zij niet veel meer voor mij konden betekenen. , Een ortho-manueeI therapeut gaf mij 4 behandelingen, waarin hij mijn ruggenwervel weer recht zette. Na enige tijd trad er wel een lichte verbetering op, die volgens mij ook sterk te danken was aan de rust die ik inmiddels noodgedwongen had genomen. Ik kon nog steeds geen moeilijkere pianostukken spelen zonder pijn. Vanaf november 1998 ben ik ook nog een aantal maanden behandeld door een homeopaat, maar dit gaf weinig resultaat op de langere termijn. In 1999 ben ik begonnen met een Pulsortherapie bij Erna Verhoeven. Na 4 behandelingen was ik volledig klachtenvrij, en kon ik alles weer normaal doen, ook pianospelen. Later bleek dat er tenminste nog 2 behandelingen hadden moeten volgen, om de zogenaamde "pit" van de verstoring uit mijnlijf te halen. Destijds heb ik er voor gekozen om dit niet te doen; ik had immers geen klachten meer en financieel gezien had ik niet zoveel ruimte. In februari 2001 heb ik lichte RSI klachten terug gekregen; dit keer in de linkerpols. Op vrijdag 2 maart 2001 ben ik weer behandeld door Pulsortherapeute Erna Verhoeven, en inmiddels ben ik herstellende.

Verslag van: Mariece Kremers


CASUS D 

Noel van der Mullen
Klachten: Depressiviteit, last van de gewrichten, slapeloosheid, onzekerheid, elektrosmok, vals alarm, ischias

Pulsor - mijn ervaringen ermee. In het najaar van 1995 was het, dat onze Natuurtherapeute ons de Bio-filter van Pulsor® aanraadde. We hadden te kampen met allerlei zwaktes en enige kentering hierin was welkom. Het interessante van dit geval wil zijn, dat we in huis sinds een driekwart jaar een alarminstallatie hadden voor de zaak, die ons regelmatige valse alarmen opleverde, als gevolg waarvan we 's nachts uit bed gebeld werden. Vanwege onze zaak hebben we vele elektrische apparaten in huis, waardoor we ongezien, vele strooivelden van elektrische smog te verwerken hadden. Dit was ons dan ook wel aan te zien. Last van depressiviteitben, de gewrichten, slapeloosheid onzekerheid enz. enz.. Wat gebeurde er nu toen we de Pulsor® Bio-filter hadden geïnstalleerd? Vanaf die dag hebben om te beginnen geen last meer gehad van valse alarm meldingen. De leverancier van het alarmsysteem werd een vroegtijdige annulatie van het contract bespaard. En wij konden eindelijk normaal doorslapen. Hiermee wordt duidelijk aangetoond, dat:

 1. Onze valse alarmmeldingen aan elektrosmog toe te schrijven waren,

 2. Pulsor adequaat afrekent met elektrosmog, en aangezien we naderhand meteen ook een stuk beter konden slapen is de conclusie gerechtvaardigd, dat

 3. Onze gezondheidstoestand wel degelijk ten nadele wordt beïnvloed door elektrosmog, maar ten voordele door Pulsor®.

Nu was het niet zo, dat we meteen van alle gezondheidsproblemen af waren. Een vrij hardnekkige vorm van Ischias had zich bij reeds aangediend. Door 'toeval" kwamen we op een zelfde cursus te zitten als Remy Draaijer, die er ook met de Pulsors® actief bezig was. Ook was Gladys Serlie daar aanwezig, en op mijn vraag om eens wat te laten zien, kreeg ik enkele Pulsors® in handen geduwd, met de aanwijzing om de ogen te sluiten en even te voelen. Toen voelde ik in de daaropvolgende minuten dat zowaar mijn Ischiaspijnen op mijn heup duidelijk vervaagden terwijl er zich een zekere rust zich van mij meester maakte. Mijn systeem kreeg de mogelijkheid om in balans te komen! Ik was dus meteen verkocht. En de Pulsors® ook. Hoewel deze eerste ervaring me zeer hoopvol stemde betreffende mijn Ischiaspijn, was ik er nou niet meteen vanaf. Met zeer gerichte Natuurvoeding ben ik er op langere termijn helemaal vanaf geraakt. De eerste ervaring met de losse Pulsors® was voor mijn vrouw, die op dezelfde cursus aanwezig was, ook een fijne. Het toepassen op onze slaapgelegenheid betekende voor haar dat ze eindelijk eens diep kon slapen. Ik kan met zekerheid zeggen dat zij chronisch tegen overspannenheid aan zat. Dit was dus weer een andere invalshoek waarop wij verlichting ervoeren. Als laatste moet ik zeggen, dat de balans die Pulsor® ons gebracht heeft natuurlijk nooit helemaal precies te omschrijven is, wel heeft het me een duidelijke levenskwaliteit teruggegeven. Vaneen onzeker persoon ben ik nu met twee benen op de grond. Dit heeft erin geresulteerd, dat ik nu, nadat ik in 1975 al met een cursus Natuurgeneeskunde bezig was, eindelijk ook mensen een natuurgeneeskundige therapie geef. Met het gebruik van de biotensor bijvoorbeeld, is het van cruciaal belang dat ik mijn Pulsors® draag, daardoor heb ik een "reproduceerbare uitslag". Dit maakt me nog eens zekerder en bewijst, dat de elektrosmog op fysiek niveau zoveel impact heeft op ons fysieke, mentale en spirituele niveau. Ik heb nu samen met mijn vrouw een leuk praktijkje op basis van Bioresonantie, met het gebruik van de N.E.I.; WeIl Balanced en Natuurvoedingstherapie. Zeker, de Pulsors® zijn voor ons, zoals geschilderd en meer dan ik besef, een constante steun in de rug geweest om een normaal leven te kunnen leiden en om te herstellen van verschillende zwakten. Remy, je kunt dit verhaal rustig gebruiken met naam en toenaam:

Noel van der Mullen
Dommelseweg 14
Reformhuis de Driesprong
Valkenswaard


CASUS E


Mevr.D.Hommerson
Klachten: Bescherming tegen niet natuurlijke elektromagnetische straling, slaapproblemen, bedompte sfeer in huis i.v.m. bunker onder het huis.

najaar 2000

Ons huis is vrij groot en alles wat elektronisch is zit erop of erin. (alarm, infrarood camera’s, tv’s, video’s, cd spelers, elektrische apparatuur etc.) Onder het huis bevindt zich een oude Duitse bunker. Ons kind slaapt op de bovenste verdieping. We kunnen haar via de infrarood camera systeem beneden gadeslaan als ze in haar bedje ligt. Het viel ons op dat ze continu lag te woelen in haar bedje ook s’nachts. Dan lag ze met haar hoofd aan het voeteind, dan weer aan de zijkant etc. Ook mijn man kon s’nachts niet in slaap komen en bleef dan diep in de nacht lang op. Het huis had altijd een bedompte atmosfeer dit gaf een zwaar gevoel. Vanaf dat er Pulsors® in het huis zijn neergelegd is alles geheel anders geworden. De negatieve invloeden van alle elektronische apparatuur en de bedrukte sfeer die de Duitse bunker “uitademde” zijn verdwenen. Mijn kind is veel rustiger in haar bedje en mijn man slaapt vanaf de eerste dag dat de Pulsors® geplaatst zijn de hele nacht weer. Als hij voor zaken in een hotel overnacht slaapt hij niet. Als hij Pulsors® rond zijn bed legt slaapt hij wel.

Mevr. D. Hommerson


CASUS F 


Elektrostress Juni 2002
Symptomen: s'Nachts zweten, niet rustig kunnen liggen, angst om onder veel mensen te zijn (trein, stad, etc.), slechte en onrustige slaap.

Op bepaalde plekken in huis meer last. Woont sinds 1,5 jaar in een nieuwbouw huis. 3 maanden nadat deze persoon het nieuwe huis met zijn gezin had betrokken kreeg hij deze verschijnselen.

Deze persoon voelde zich voor die tijd altijd erg goed, een sportman. Om de deur uit te gaan voor een Pulsor behandeling was niet mogelijk gezien de angsten.

Behandeling aan huis werd afgesproken. Deze persoon bleek onder een hoogspanningsmast te wonen! Hij had de relatie tussen deze mast en zijn gezondheidstoestand veel te laag ingeschat. Hij wist te melden dat zijn auto alarm regelmatig "zonder enige aanleiding afging".

Tijdens de behandeling kon deze persoon zich sinds tijden weer ontspannen en kon gedurende de gehele behandeling (2 uur) rustig blijven liggen.

De persoon voelde zich sinds lange tijd weer eens goed.
A.D.


CASUS G 


Pulsorervaring C. van E. Elektrostress
Symptomen: Een algeheel lamlendig gevoel te vergelijken met wagenziekte/zeeziekte, duizeligheid/licht in het hoofd, hoofdpijn, dikke keel, vermoeidheid, spierpijn, stijve spieren en gewrichten, gevoelige tanden, spasmofilie, cataract (staar), netvliesloslating, lichte beroert, lichte zenuw-uitval gezicht.

Mijn ervaringen met de Pulsor die ik sinds 14 dagen (vanaf 21 september 2002) draag en gebruik om mijn lichaam te harmoniseren.

Voorgeschiedenis
Sinds eind 1997 heb ik voornamelijk last van de electromagnetische straling van (in aflopende volgorde):

 •  pentiumcomputers

 •  halogeenlicht

 •  mobiele telefoon

 •  magnetrons

 •  transformatorhuisje

 •  spaarlampen

 •  ISDN-kastje

Waarschijnlijk is de oorzaak halfgeleiders en transformatoren in hoge frequentie. 
Dit uitte zich in:

 • een algeheel lamlendig gevoel te vergelijken met wagenziekte/zeeziekte
  duizeligheid/licht in het hoofd

 • hoofdpijn

 • dikke keel

 • vermoeidheid (werd steeds erger, vooral in de ochtend)

 • spierpijn

 • stijve spieren en gewrichten

 • gevoelige tanden ( na inname van magnesiumtabletten geen last meer)

De problemen varieerden van enkele uren na blootstelling tot en met 1 of 2 dagen later. Dit alles heeft geresulteerd dat ik mijn werkzaamheden als systeembeheerder ( computers) niet meer kon uitvoeren. Ik heb eervol ontslag gekregen met een aantal wachtgeldjaren. Ik mocht niet in de ziektewet, omdat mijn klachten niet als ziekte werd erkend. Ik heb tegen mijn ontslag beroep aangetekend bij de rechtbank maar heb de zaak verloren. Ook voor de Raad van Beroep is mijn ex-werkgever in het gelijk gesteld.

In september 1999 heeft een Belgische arts, dokter Ginsberg, bij mij de ziekte Spasmofilie vastgesteld d.m.v. een EMG. Een andere benaming voor spasmofilie = spasmophilia, cryptotetany of latent tetany syndrome.

De kenmerken van spasmofilie zijn dat de spieren de spanning te lang vasthouden (een spierzenuw- overprikkelbaarheid. Ook ontstaat er een tekort aan calcium en magnesium en vitamine D.

Volgens deze arts wordt de ziekte veroorzaakt door jarenlang verblijf in electro magnetische velden, (eng.EMF(Electro Magnetic Fields) Dit klopt dus precies met wat Dr. Yao zegt. Ook kan spasmofilie vervroegde cataract (staar) veroorzaken. Hiervoor ben ik geopereerd aan mijn rechter oog toen ik 48 jaar was. Ook heb ik aan beide ogen netvliesloslating gehad (1998). Het is niet te bewijzen maar ik ben ervan overtuigd dat de electromagnetische straling van de computer de oorzaak is.

De enige manier voor mij om normaal te kunnen leven was het vermijden van winkels waar halogeen- licht hing. De laatste drie jaar zijn er steeds meer winkels gekomen met halogeenlicht. Ik kan nog wel werken met de oude generatie computers, t. w. de 486er.

Gelukkig heb ik geen last van de nieuwe printer die erop aangesloten is. Op momenten dat er veel of dicht bij mij mensen met mobiele telefoon zitten moet ik vluchten. Op het internet kan je de volgende zoekopties intikken als je meer wilt weten over electromagnetische straling, t.w.:

 • EMF (Electro Magnetic Fields )

 • ELF (Extreme Low Fields)

 • electrosmog

 • electrosensitive

 • hypersensitive

 • electrostress

 • Ook te vinden op de site van de WHO (World Health Organisation), International EMF Project www.who.int

 • milieuvervuiling

Mensen die gevoelig zijn voor electromagnetische velden zijn vaak ook gevoelig voor chemische stoffen (b.v. in verf). Of in voeding de additieven.

Wulf-Dietrich Rose heeft een boek geschreven, vertaald in het Nederlands, getiteld "Elektro Stresss". De invloed van elektrische apparatuur en installaties op onze gezondheid.

Resultaat Pulsors (tot nu toe):
Op 21 september 2002 nam ik deel aan de workshop bij Health Improvement. Toen ik binnenkwam en Remy Draaijer een hand had gegeven constateerde ik direct dat er halogeenlampen hingen. Ik schrok er wel van en zei tegen Remy "Ja maar daar kan ik niet tegen".

Remy stelde mij gerust en zei dat het afgedekt was met Pulsors, anders zou het halogeen er niet hangen.

De workshop begon en ik verbaasde mij steeds meer dat ik geen last had. Wel had ik wat last van druk op mijn hoofd maar dit kon veroorzaakt zijn door het licht van de overhead projector of gewoon de warmte en een lichte verkoudheid (ik denk het laatste).

Ik had tijdens de workshop een bijzondere ervaring met de oefening spanning/ontspanning. Maar bij de eerste oefening voelde ik dat de spieren/bloedvaten aan de linkerkant van mijn hoofd stijf werden (dit is hetzelfde gevoel als datje een micraine-aanval krijgt, nadat je lichtflitsen/kartels hebt gezien). Echter bij de tweede oefening verdween dit weer. Thuis heb ik in de eerste week de 3-1-5 oefening gedaan en toen ervaarde ik hetzelfde maar dan door mijn hele hoofd.

Hierbij aangetekend dat ik vorig jaar een lichte beroerte heb gehad in mijn hoofd (door bloedvatvernauwing), waarbij ik af en toe lichte zenuw-uitval had aan de linkerkant van mijn gezicht. Het voelt alsof een verdoving bij de tandarts bijna is uitgewerkt. Soms had ik ook een slaap-gevoel aan de linkerkant in mijn hoofd, alsof het bloed was afgeklemd.

Op het eind van de workshop nog een 15 min. gekeken naar de video-band van Dr. Yao. Dit ontroerde mij diep. Fantastisch wat deze man heeft gedaan door deze uitvinding. Aan het eind van de dag was ik overtuigd en kocht ik een set Angel Pulsors, een spintester en een hanger.

Mijn ervaringen:

 • Ik ben in de loop van de eerste week in verschillende winkels geweest met halogeenlampen maar ik had geen last. Wel voel ik dat het niet behaaglijk is (warm en benauwd).

 • Ook heb ik 2,5 uur achter een pentium computer gezeten met printer en modem. Alleen op het moment dat de configuratie aangezet wordt voel ik wel wat, maar 1 of 2 minuten daarna is het weg en kan ik mij volkomen ontspannen. Als oud systeembeheerder vond ik het toch wel weer lekker om er zo achter te kunnen zitten.

 • Geen vermoeidheid meer maar een verdubbelde energie. Ik kan de hele wereld weer aan.

 • Geen ochtendstijfheid (had ik last van, 20 jaar geleden 2 hernia operaties gehad). Ik kon mij direct vlot bewegen en bukken.

 • Geen vermoeidheid op mijn ogen. Bij tv-kijken heb ik een Pulsor voor de tv gelegd.

In heb thuis in de eerst week de 3-1-5-oefening gedaan de ervaring in mijn hoofd was zoals hiervoor beschreven.

In de tweede week de balanceertechniek toegepast.
Bij het scannen merkte ik dat ik vooral steeds aan de bovenkant van mijn borst er linkse draaiingen waren. Dus iedere keer als ik maar een klein stukje de pulsor verplaatste gaf het negatieve energie aan.

Eerst snapte ik het niet wat het was maar later realiseerde ik mij dat dit van mijn bronchitus kwam. Ik heb de laatste 2 jaar een aantal malen flinke bronchitus gehad. Vorig jaar zeker 2x 6 weken ziek geweest, snel na elkaar. Dit jaar in april 5 weken. Ik had het gevoel dat er weer een griep zat te werken in deze laatste dagen maar het is niet doorgezet. Ik heb 1 dag flink hoofdpijn gehad. Op die dag heb ik mij gebalanceerd met pulsors en na een uur slapen was de hoofdpijn weg en voelde ik mij weer fit.

Ook heb ik een paar dingen uitgetest, zoals:

 • Een oogcreme welke mij verdacht voorkwam. Zowel mijn dochter als ik had last van de creme. Dit werd bevestigd door de spintester.

Ook een Pulsor op de energiemeter gelegd. Die voelde ik daarna niet meer. Als ik nu ga douchen leg ik een Pulsor op de wateringang (ik woon in een flat). Ik gebruik de Pulsor om mijn koffie te neutraliseren of water wat ik niet vertrouw.

C. van E. 4 oktober 2002


Neem contact op voor meer informatie en prijzen

Naam *
Naam